Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління

Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.  ………………………..

 

Порядок взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості

(вимоги щодо етичної поведінки ) ……………………………………………….…..

 

Повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений

представник ………………………………………………………………………….….